Ambtenarenrecht

18-12-2015

Het ambtenarenrecht lijkt ogenschijnlijk op het arbeidsrecht. In beide gevallen kan het gaan over geschillen tussen werkgever en werknemer zoals ontslag, functioneren, reorganisatie, ziekteverzuim enz. Voor het ambtenarenrecht gelden echter ander regels dan voor het arbeidsrecht.

Bij de Eerste Kamer van de Staten-Generaal is op dit moment een ontwerp van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren aanhangig. Voorlopig is  er nog geen sprake van een definitieve wet.

Het arbeidsrecht is van toepassing indien tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst is gesloten.

Het ambtenarenrecht is van toepassing indien een werknemer (de ambtenaar) een (aanstellings)besluit ontvangt of ontvangen heeft van zijn werkgever (het bevoegd gezag) waarbij eenzijdig besloten is dat iemand gaat werken voor het bevoegd gezag.   

Al gauw, zeker bij ontslag kunt u als ambtenaar te maken krijgen met complexe regelgeving. Daarnaast dient u rekening te houden met bezwaar- en beroepstermijnen. In het ambtenarenrecht gelden termijnen van 6 weken. In het ambtenarenrecht geldt dan nog als bijzonderheid dat met een schriftelijk besluit wordt gelijk gesteld een andere handeling van het bestuursorgaan waarbij de ambtenaar belanghebbende is.

U kunt bij mij terecht voor bemiddeling en rechtsbijstand bij kwesties zoals:

Ik ben u graag van dienst in het ambtenarenrecht.