Arbeidsrecht

18-12-2015

Het arbeidsrecht gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is het arbeidsrecht als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend gewijzigd. Ik ben deskundig op het gebied van het arbeidsrecht en treed op voor werknemers en bedrijven.

Als er tijdig wordt opgetreden, kan een procedure in veel gevallen worden voorkomen. Er kan bijstand worden verleend in allerlei arbeidskwesties zoals: