Bestuursrecht

18-12-2015

Ondernemers en ook particulieren kunnen soms ongewild te maken krijgen met bestuursrechtelijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het regelen van een omgevingsvergunning, de aanvraag voor een subsidie of de afgifte van een last met dwangsom door de overheid. Ook kan er sprake zijn van planschade of van schadevergoeding of nadeelcompensatie door het optreden van de overheid.

De relatie tussen burger en overheid wordt geregeld door de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Deze wet omvat onder andere algemene spelregels waarop de overheid besluiten moet voorbereiden en nemen. Ook zijn in deze wet de procedure regels opgenomen hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit of (hoger) beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter.

In het bestuursrecht is er vaak ook ruimte om te onderhandelen.

Heeft u een vraag betreffende bestuursrecht of een ander onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op via de contactpagina of mail mij direct via info@janvanham.nl