Dienen van twee heren: bemiddeling bij verhuur

18-12-2015

De Hoge Raad heeft een interessante uitspraak over bemiddelingskosten bij verkoop of verhuur gedaan. Mag een bemiddelaar voor twee contractspartijen tegelijk optreden? De wet bepaalt dat het dienen van twee heren alleen dan is toegestaan wanneer dat uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is geaccepteerd. Bij de huur en verhuur van woonruimte is dit zelfs een regel van dwingend recht.  Een bemiddelaar mag niet aan zowel de koper als de verkoper of huurder en de verhuurder commissie of andere beloningen berekenen.

In het internettijdperk is er een praktijk ontstaan waarbij verhuurders via een site woningen te huur aanbieden.  Er zit een bemiddelaar tussen die aan de huurder een bemiddelingsvergoeding berekent. De verhuurder betaalt meestal niets. Er moet wel een soort contract tussen verhuurder en bemiddelaar zijn; anders kan de woning niet op de site van de bemiddelaar worden gezet.

De Hoge Raad heeft recent in een prejudiciële uitspraak bepaald dat het provisieverbod ook geldt voor het geval dat de huurder op een site een woning vindt, zich dan eerst moet inschrijven op de site en accoord moet gaan met de bepalingen van de bemiddelaar en die bepalingen leiden tot betaling van een vergoeding aan de bemiddelaar.

Er geldt volgens de Hoge Raad een uitzondering als de website alleen als elektronisch prikbord fungeert; dat wil zeggen dat de beheerder van de site huurder en verhuurder niet van elkaar afschermt.