Sociaal zekerheidsrecht

18-12-2015

Particulieren en ondernemers kunnen bij Advocatenkantoor Van Ham terecht voor juridisch advies en rechtsbijstand op alle terreinen van het sociale zekerheidsrecht. Met onze medisch adviseur kunnen wij bovendien het medische traject bewaken.

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de (financiële) voorzieningen voor werknemers bij ziekte of werkloosheid. Maar het regelt ook de zorg voor gehandicapten en ouderen. De werknemer, uitkeringsgerechtigde of zorgvrager staat in geschillen over sociale zekerheid tegenover grote partijen als UWV, SVB, zorgverzekeraar of gemeente.

Ook als werkgever kunt u met sociale zekerheid te maken  krijgen, bijvoorbeeld wanner u een loonsanctie krijgt opgelegd, omdat het UWV vindt dat u zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van uw zieke werknemer.