Wijzigingen Werkloosheidswet per 1 januari 2016

18-12-2015

De maximale duur van de WW-uitkering wordt verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw van de duur van de WW-uitkering blijft na 1 januari 2016 afhankelijk van het arbeidsverleden. Per 1 januari 2016 geldt: 1. Eén maand opbouw WW-rechten voor elk gewerkt jaar gedurende de eerste 10 jaar en 2. Een halve maand opbouw WW-rechten voor elk jaar arbeidsverleden langer dan 10 jaar.

Iemand die een arbeidsverleden heeft van 20 jaar, heeft 10 maanden (10 maal 1 maand) plus 5 maanden (10 maal 0,5 maanden) = 15 maanden WW-rechten opgebouwd.

Met ingang van 1 juli 2015 zijn er ook wijzigingen in de Werkloosheidswet ingevoerd.