Hoge Raad doet uitspraak over verhuiskostenvergoeding bij renovatie van een woning

11-05-2016

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de verhuiskosten die de verhuurder moet betalen bij de renovatie van woningen. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt in een uitvoeringsregeling vastgesteld. Zij bedraagt in het jaar 2016 € 5.892,-.  Deze verhuiskostenvergoeding kan bij een complexgewijze renovatie voor de verhuurder een behoorlijk grote kostenpost vormen.

Het recht op verhuiskostenvergoeding bij renovatie van een woning wordt geregeld in artikel 7:220 leden 5, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek. De Hoge Raad heeft beslist dat deze verhuiskostenvergoeding van dwingend recht is.   

Het recht op een verhuiskostenvergoeding was vroeger geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector. Alleen huurders van woningcorporaties konden bij een renovatie op zulk een vergoeding aanspraak maken. In het jaar 2010 is de regeling in het BBSH overgeheveld naar artikel 7:220 leden 5, 6 en 7 BW. Het gevolg is dat de regeling ook voor particuliere verhuurders van woonruimte is gaan gelden.

Voorwaarde om voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking te komen is dat een verhuizing noodzakelijk is in verband met een voorgenomen renovatie. Als een verhuizing niet noodzakelijk is, ontstaat de aanspraak op een verhuiskostenvergoeding niet.

De uitspraak dat de aanspraak op een verhuiskostenvergoeding bij renovatie (als een verhuizing als gevolg van renovatie noodzakelijk is) dwingrechtelijk is, houdt in dat de huurder niet bij overeenkomst afstand van dit recht kan doen.

Dringende werkzaamheden aan de woning die door de huurder krachtens art. 7:220 lid 1 BW moeten worden geduld, geven géén aanspraak op een verhuiskostenvergoeding. Misschien is er in dat geval wel een aanspraak op schadevergoeding of op een verlaging van de huurprijs wegens verminderd huurgenot.

Vaak zullen dringende werkzaamheden en renovatiewerkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd. In dat geval moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld of de renovatiewerkzaamheden, op zich zelf beschouwd, een verhuizing noodzakelijk maken..

Renovatiewerkzaamheden leiden tot een verhoging van het huurgenot als gevolg van een groter wooncomfort. Dringende werkzaamheden gaan over groot onderhoud.

Elk geval is anders. Als u vragen over renovatie of groot onderhoud heeft, win dan informatie in of vraag advies.