Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

11-05-2016

Tamelijk onopgemerkt is met ingang van 1 januari 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Met deze wet wil de regering werkgevers stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen of in dienst te houden. Voor werknemers met een AOW-uitkering kan het financieel aantrekkelijk zijn om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken of om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Het verdiende loon wordt niet gekort op de AOW-uitkering. De wetswijziging is ingevoerd met ingang van 1 januari 2016. Zij omvat een aantal aanpassingen en veranderingen zoals:

De AOW-gerechtigde leeftijd vangt met ingang van 1 januari 2016 aan bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en 6 maanden. In de komende jaren wordt de AOW-leeftijd jaarlijks met 3 of 4 maanden verhoogd. In 2021 zal de AOW-gerechtigde leeftijd bij de stand van de huidige wetgeving op 67 jaar liggen.

Elk geval is anders. Als u vragen heeft, win dan informatie in of vraag advies.