Geboorteverlof vaders wordt uitgebreid. 8 november 2018.

11-11-2018

Onder de huidige wet krijgen vaders na de geboorte van hun kind twee dagen betaald verlof betaald. Daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald. Het geboorteverlof voor vaders (partners) wordt door het wetsvoorstel WIEG vanaf 1 januari 2019 flink uitgebreid. Het wetsvoorstel WIEG wijzigt de Wet Arbeid en Zorg (en enkele andere wetten). Het wetsvoorstel beoogt het geboorteverlof uit te breiden en aan te vullen. De bedoeling daarvan is dat daarmee wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind. Daarnaast is de bedoeling dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt vergroot. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof worden uitgebreid.

Het is de bedoeling dat de wet WIEG met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt. Vanaf die beoogde datum hebben partners in verband met de geboorte van het kind de volgende verlofrechten: • calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling; • eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen 4 weken na de geboorte (geboorteverlof); • vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen zes maanden na de geboorte (bovenwettelijke aanvulling tot 100% van het dagloon is mogelijk); • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling. Als de werknemer het geboorteverlof heeft opgenomen (alleen) dan heeft hij recht op vijf werkweken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof wordt betaald door het UWV. De werknemer krijgt 70% van zijn loon met een maximum van 70% van het maximum dagloon. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werkgever mag het verlof niet weigeren, tenzij hij daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang voor heeft. Het aanvullend geboorteverlof zal naar verwachting op 1 juli 2020 in werking treden. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd; van vier weken tot zes weken met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon. De adoptie- en pleegzorguitkering worden betaald door het UWV. De beoogde datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet is 1 januari 2019. Elk geval is anders. Het is niet mogelijk om in dit korte bestek uitgebreid op de in de WAZO en het BW opgenomen verlofregels in te gaan. Mocht u meer willen weten, dan kunt onder andere contact met ons kantoor opnemen.