De TOZO-Regeling voor zelfstandigen per 1 oktober 2020

19-10-2020

Tozo is een sociale voorziening voor zelfstandigen. Tozo is de afkorting voor ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. De regeling IS gebaseerd op de Participatiewet (pw). Tozo is op 18 maart 2020 in het leven geroepen als een sociale voorziening te vormen voor ondernemers die door de corona-pandemie met een omzetdaling worden geconfronteerd en daardoor hun inkomen tot beneden het bestaansminimum zagen dalen. Tozo biedt twee vormen van ondersteuning:

  1. Een inkomensondersteuning van maximaal 3 maanden tot aan het sociaal minimum;
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

De regeling is enkele keren gewijzigd. Tozo 1 gold van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; Tozo 2 gold van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020; Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021; van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 zal naar verwachting TOZO 4 van toepassing zijn. Dit stukje gaat over Tozo 3; dat is de regeling die met ingang van 1 oktober 2020 in werking is getreden.      

De inkomensondersteuning vult het netto-inkomen per maand aan tot de bijstandsnorm; dat is € 1.512,90 netto per maand bij gehuwden en € 1.059,03 per maand bij alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor de leeftijdscategorie 18 tot en met 20 jaar gelden lagere bedragen.

De lening voor het bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rentepercentage van 2%. Zij dient binnen 3 jaar te worden afgelost.

De zelfstandige komt in aanmerking voor de regeling op het moment dat hij/zij naar verwachting de komende drie maanden een inkomen onder het sociaal minimum heeft of indien er een liquiditeitsprobleem is ontstaan, waardoor er bedrijfskrediet nodig is. Voor beide gevolgen moet de coronacrisis als oorzaak ten grondslag liggen.

De regeling stelt als voorwaarde dat de zelfstandig ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige werkzaam is geweest. Op het moment dat de zelfstandige ondernemer korter dan een jaar heeft gewerkt, geldt het urencriterium over het aantal maanden dat is gewerkt (naar rato).

De regeling geldt voor zelfstandige ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. De zelfstandige ondernemer moet in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben (of daarmee gelijkgesteld zijn). Op de situatie van zelfstandigen die in het buitenland wonen of werken, kan in dit korte bestek niet worden ingegaan.

 

De aanvragen voor de Tozo worden in behandeling genomen bij de gemeente waar de zelfstandige ondernemer woont (dus niet bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd). In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Tot 1 april 2021 is er geen vermogenstoets. Dat is zo bepaald in een ministeriele regeling die is gebaseerd op Tozo.  De overheid heeft aangekondigd dat zij met ingang van 1 april 2021 een vermogenstoets in Tozo gaat invoeren.

Bij de beoordeling van Tozo wordt niet beoordeeld of uw bedrijf wel of niet levensvatbaar is. Het is de bedoeling van Tozo dat aanvragen vlot worden afgehandeld.  

Als u een Tozo-uitkering aanvraagt, dient u juiste en volledige informatie aan de gemeente te verstrekken (met name over de samenstelling van het gezin en over de hoogte van het gezinsinkomen). De gemeentes mogen aanvragen op hun juistheid controleren en zij mogen ten onrechte betaalde uitkeringen van u terugvorderen.

Elk geval is anders. Bovendien veranderen de regels steeds weer. In dit korte artikel kan slechts algemene informatie worden gegeven. Wees voorzichtig. Als u informatie nodig heeft of indien u van de gemeente een belastend besluit ontvangt, win dan advies in.