NOW 03: Tegemoetkoming loonkosten ivm Corona

30-11-2020

Derde Tijdelijke Noodmaatregel (NOW-3)

Op 5 oktober 2020 is de Derde Tijdelijke Loonmaatregel (NOW-3) in werking getreden. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Voor de bepaling van de loonsom wordt uitgegaan van het loon van juni 2020. De daadwerkelijke vaststelling van de subsidie vindt plaats vanaf 1 september 2021.

 

NOW-3 kent drie tijdvakken:

NOW-3 kent de tijdvakken 3, 4 en 5. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Tijdvak 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. U kunt tussen 16 november en 13 december bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december 2020 (omzetdaling 20%). Er wordt een tegemoetkoming in de loonkosten tot maximaal 80% verstrekt. De loonsom mag dalen met 10% zonder dat dit ten koste gaat van de loonkostenvergoeding. Er wordt bij een bedrijfseconomisch ontslag geen boete opgelegd.  

Tijdvak 4 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. De aanvraagperiode loopt van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 (omzetdaling 30%). Er wordt een tegemoetkoming in de loonkosten tot maximaal 70% verstrekt. De loonsom mag dalen met 15% zonder dat dit ten koste gaat van de loonkostenvergoeding. Bij een bedrijfseconomisch ontslag wordt er geen boete opgelegd. 

Tijdvak 5 loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. De aanvraagperiode loopt van 17 mei tot en met 13 juni 2021 (omzetdaling 30%). Er geldt een tegemoetkoming in de loonkosten tot maximaal 60%; het maximaal te vergoeden loon per werknemer is 1x het dagloon (dat was in periodes NOW-3 en NOW-4 nog twee maal het dagloon); de loonsom mag dalen met 20% zonder dat dit ten koste gaat van de loonkostenvergoeding; bij een bedrijfseconomisch ontslag wordt er geen boete opgelegd.

Slot

Er zijn veel aanvullende en afwijkende regels. Advocatenkantoor Van Ham staat zowel werkgevers als werknemers bij. Heeft u vragen of behoefte aan overleg? Neem gerust contact op.