WLZ en het persoonsgebonden budget

01-11-2021

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Met een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u langdurige, intensieve zorg inkopen. Zorg vanuit de Wlz is zorg voor jeugd en volwassenen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Het CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt zoals bijvoorbeeld het verblijf in een instelling, of een aantal uren per week aan persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling. Een persoonsgebonden budget heeft als voordeel dat u zorg in de thuissituatie ontvangt en dat u zelf bepaalt door wie de zorg wordt verleend. Aan de toekenning en de uitvoering van een persoonsgebonden budget zijn veel voorschriften verbonden. De Centrale Raad van Beroep – dat is de hoogste rechter – heeft dat in een uitspraak van 31 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:727, nader toegelicht:

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Met een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u langdurige, intensieve zorg inkopen. Zorg vanuit de Wlz is zorg voor jeugd en volwassenen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Het CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt zoals bijvoorbeeld het verblijf in een instelling, of een aantal uren per week aan persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling. Een persoonsgebonden budget heeft als voordeel dat u zorg in de thuissituatie ontvangt en dat u zelf bepaalt door wie de zorg wordt verleend. Aan de toekenning en de uitvoering van een persoonsgebonden budget zijn veel voorschriften verbonden. De Centrale Raad van Beroep – dat is de hoogste rechter – heeft dat in een uitspraak van 31 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:727, nader toegelicht:

De verzekerde met een persoonsgebonden budget heeft een informatie- en mededelingsplicht.

 

Drie voorbeelden.

  1. Hij of zij of de zorgverlener dient, bijvoorbeeld, elke maand urenstaten bij de SVB in te dienen.
  2. Als de werktijden wijzigen, bijvoorbeeld van vaste uren naar wisselende uren of van wisselende uren naar vaste uren of als het aantal uren zorg wijzigt, dan dient dat aan het zorgkantoor te worden gemeld.
  3. Het zorgkantoor is bevoegd om een verantwoording van bepaalde uitgaven te vragen.

Ieder geval is anders. En dit is maar een kort artikel over het persoonsgebonden budget in de Wlz. Mocht u bij een conflict over de uitvoering van het persoonsgebonden budget betrokken raken of mocht het zorgkantoor een nadelig besluit nemen, dan kan het zin hebben om juridische bijstand in te roepen.