Rechtsgebieden

Ik ben gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, sociaal verzekeringsrecht

Bestuursrecht

(18-12-2015) Ondernemers en ook particulieren kunnen soms ongewild te maken krijgen met bestuursrechtelijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het regelen van een omgevingsvergunning, de aanvraag voor een subsidie of de afgifte van een last met dwangsom door de overheid. Ook kan er sprake zijn van planschade of van schadevergoeding of nadeelcompensatie door het optreden van de overheid. lees verder »

Sociaal zekerheidsrecht

(18-12-2015) Particulieren en ondernemers kunnen bij Advocatenkantoor Van Ham terecht voor juridisch advies en rechtsbijstand op alle terreinen van het sociale zekerheidsrecht. Met onze medisch adviseur kunnen wij bovendien het medische traject bewaken. lees verder »

Huurrecht en onroerend goed

(18-12-2015) Zowel huurders als verhuurders, kopers en verkopers, van hetzij woonruimte hetzij bedrijfsruimte, kunnen bij mij terecht voor een gedegen advies en voor procedurele bijstand. lees verder »

Arbeidsrecht

(18-12-2015) Het arbeidsrecht gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is het arbeidsrecht als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend gewijzigd. Ik ben deskundig op het gebied van het arbeidsrecht en treed op voor werknemers en bedrijven. lees verder »

Ambtenarenrecht

(18-12-2015) Het ambtenarenrecht lijkt ogenschijnlijk op het arbeidsrecht. In beide gevallen kan het gaan over geschillen tussen werkgever en werknemer zoals ontslag, functioneren, reorganisatie, ziekteverzuim enz. Voor het ambtenarenrecht gelden echter ander regels dan voor het arbeidsrecht.

Bij de Eerste Kamer van de Staten-Generaal is op dit moment een ontwerp van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren aanhangig. Voorlopig is  er nog geen sprake van een definitieve wet. lees verder »