Tarieven

Ik bied u de mogelijkheid van een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek van maximaal een half uur, waarin een beoordeling van de zaak en een inschatting van de kosten van rechtsbijstand plaatsvindt.

Uurtarief

Voor de werkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd. De hoogte van dit tarief is onder meer afhankelijk van het belang van de zaak, spoedeisendheid of bijzondere risico’s. In het eerste gesprek worden hierover afspraken met u gemaakt, welke worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Het is mogelijk dat u op grond van uw financiële situatie in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In het eerste gesprek komt aan de orde of de advocaat uw zaak op toevoegingsbasis zal behandelen. U betaalt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die varieert van € 143,- tot € 823,- per zaak (op 15 november 2015), of in geval van beperkte werkzaamheden een vast laag bedrag. De eigen bijdrage dient bij de aanvang van de zaak te worden voldaan. Het kan voorkomen dat de toevoeging achteraf op grond van het behaalde resultaat wordt ingetrokken. In dat geval wordt de verleende rechtsbijstand achteraf afgerekend tegen het vooraf afgesproken uurtarief. Uw advocaat kan u hierover inlichten.

Overige financiële aspecten

Naast het honorarium of de eigen bijdrage worden verschotten in rekening gebracht (griffierecht, uittreksels, deurwaarderskosten, kosten van medische inlichtingen).

Voorts wordt met u het risico van een proceskostenveroordeling besproken. In sommige procedures is het mogelijk om de kosten van rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk op de wederpartij te verhalen.

Incassotarief

Voor de incasso van uw geldvorderingen geldt een speciaal tarief, afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Dit tarief is van toepassing bij een inhoudelijk niet betwistte geldvordering. Ik streef er naar uw kosten te verhalen op de debiteur.

Gespecialiseerd in arbeid en ontslag, huurrecht en sociaal verzekeringsrecht.